1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Fyndy och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Fyndy. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Fyndy framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Fyndy accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Fyndy förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Fyndy reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på webbplatsen. Exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Fyndy har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Fyndy ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Fyndy eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken firmanamn produktnamn bilder och grafik design layout samt information om varor tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Fyndy.

2. Avtal och Beställning

Vi jobbar hårt för att våra kunder ska få den absolut bästa upplevelsen och samtidigt göra det hållbart för fler kunder att ta del av vårt fina utbud. Vi satsar mycket på kundservice, lagerhantering och genom att erbjuda Fri Frakt på alla våra beställningar, något som inte hade varit möjligt utan denna gräns.Vi anser också att det är viktigt från ett hållbarhetsperspektiv att man slår ihop sina inköp eller väntar om man bara behöver ha en mindre produkt så vi kan skicka större beställningar färre gånger istället för att skicka många mindre beställningar som får en större påverkan på miljön vilket uppskattas av många kunder.

Finns det ett minimibelopp när man handlar med presentkort?

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Fyndys Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Fyndy bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Fyndy per e-post. Fyndy uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Fyndys kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Fyndy. Om beställningen återkallas så kommer Fyndy att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Fyndy behandling av personuppgifter finns i Fyndys Integritetspolicy.

 

4. Priser avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen.  Fyndy har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Fyndy. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Fyndy eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Fyndy förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

Tillsammans med Klarna Bank AB erbjuder vi följande betalningsalternativ:

  • Kortbetalning
  • Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här
  • Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här
  • Betala Direkt: Automatisk dragning från ditt bankkonto: baseras på autogiro och ditt konto debiteras ca två bankdagar efter köpet genomförts eller att varan skickats. Villkoren för användande av autogiro finner du här
  • Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts

5. Kampanjer och erbjudanden

Fyndy kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Fyndy i samband med kampanjen. Fyndy förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det 1-3 arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Fyndy skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen.. Vid leveransförsening meddelar Fyndy dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Fyndy mer detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

 

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder kosmetiska produkter badkläder hårtorkar och liknande produkter rakapparater eltandborstar vågar värmedynor och fotbad);
(c) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
(d) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram applikationer spel musik videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

 

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

 

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

 

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Fyndy. Kunden ska ange sitt namn sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

 

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Fyndy. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Fyndy enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen.

 

När Kunden ångrar sitt köp betalar Fyndy tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan. . På det belopp som ska återbetalas har Fyndy rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Fyndy betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Fyndy tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Fyndy får dock vänta med återbetalningen tills Fyndy tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

8. Garanti och reklamation

 

Vissa av Fyndys varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende såsom ombyggnation uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Fyndy så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

 

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Fyndy att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Fyndy strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Fyndy mottagit reklamationen men det kan ta längre tid beroende på varans art. Fyndy förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Fyndy riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

 

Fyndy kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Fyndys kontroll och webbplatser utanför Fyndys kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Fyndy försöker säkerställa att Fyndy enbart länkar till webbplatser som delar Fyndy personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Fyndy inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 

10. Force Majeure

Fyndy ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Fyndy inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt krig eldsvåda blixtnedslag terroristattack ändrad myndighetsbestämmelse tekniska problem fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Fyndy Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Fyndy rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

11. Ändringar av Villkoren

 

Fyndy förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Fyndy har informerat Kunden om ändringarna. Fyndy rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

12. Ogiltighet

 

Om kompetent domstol myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

 

13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Fyndys kundtjänst.

 

13.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Fyndys kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Fyndys beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

 

13.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.